Antygraffiti

Zabezpieczanie i czyszczenie powierzchni

Graffiti – Wandalizm czy sztuka?

Graffiti czyli wizualny tekst, który pozwala na jednoczesną percepcję obrazu i słowa.
W przestrzeni miejskiej najczęściej są to napis, znaki, obrazy malowane na elewacjach budynków, przejść podziemnych, przystankach, mostach itp. Każdy z nas spotyka je w swoim najbliższym otoczeniu i choć zdarza się, że przykuwa uwagę ciekawym pomysłem, formą
i kunsztem artystycznym, to jednak wykonane w niewłaściwym miejscu staje się aktem wandalizmu z którym należy walczyć.

Istnieje wiele przykładów imponujących obrazów powstających za zgodą i pod bacznym nadzorem Urzędów Miasta (przykład – graffiti wykonane w jednym z sosnowieckich przejść podziemnych). W tym przypadku graffiti staje się dziełem artystycznym, nierzadko znakiem „firmowym” miasta.

Niestety w większości przypadków, nowo powstające graffiti to nic innego jak gryzmoły tworzone przez pseudo artystów pozbawionych skrupułów. W związku z ich działalnością niszczone„widoczne” obiekty użytku publicznego, budynki zabytkowe a także obiekty kluczowe z uwagi na wizerunek miasta np. rozpoznawalne pomniki czy miejsca rekreacyjne.

Graffiti w tym znaczeniu jest więc zjawiskiem patologicznym, powodującym nie tylko negatywne wrażenia estetyczne, ale również negatywnie kształtującym zachowania społeczne.

Zabrudzone ściany budynków narażone są na szybszą od naturalnej degradację, gdyż nienaturalne powłoki graffiti izolują “oddychanie” tynku, ( paro przepuszczalność) co wpływa na odpadanie i łuszczenie się warstw elewacyjnych, a co za tym idzie – konieczność ich naprawy i ponoszenia kosztów przedwczesnego remontu.

Występowanie bohomazów w dzielnicach mieszkalnych czy ośrodkach kultury
i turystyki jest symptomem “zagrożenia” dla normalnego współżycia społecznego. Jego powstawanie w ośrodkach użyteczności publicznej jest czynnikiem “odstraszającym” nowych lokatorów dzielnic czy też turystów, co ma nie bagatelny wpływ na opinie i rozwój danego regionu.

DSCN002220150711_181214

Jak temu przeciwdziałać?

Sprawdzonym już na świecie sposobem przeciwdziałania tej pladze jest zasada zniechęcania grafficiarzy. Częste kontrole służb prewencyjnych, monitoring obiektów, są jakimś rozwiązaniem, ale dla wielu “rasowych grafficiarzy” stanowią jeszcze większe wyzwanie, które podnosi wartość wykonanego graffiti. Metodą zdecydowanie skuteczniejszą jest natychmiastowe usuwanie napisów, gdyż pozostawienie ich prowokuje, dając niepisane przyzwolenie do malowanie kolejnych tworów, co doprowadza do tworzenia się enklaw zaniedbania. Szybkie usuwanie – do 24 godzin od powstania zniechęca grafficiarzy, dając sygnał, że miejsce nie warte jest zainteresowania z uwagi na krótki czas ekspozycji “dzieła”, co podważa sens stosowania kosztownych aerozoli. Skutkuje to “wypychaniem” grafficiarzy w inne miejsce, gdzie ich twórczość ma szanse dłuższego bytu, co w perspektywie czasu znacznie obniża koszty zapobiegania temu zjawisku. Warunkiem powodzenia jest konsekwencja w działaniu
i zaplanowanie wydatków. Należy przy tym pamiętać, że nie jest to wyłącznie problem „estetyki miasta”, ale również (A może przede wszystkim?) problem społeczny wymagający natychmiastowej interwencji.

Co proponujemy?

W oparciu o technologię AGS – Anti Graffiti System, oferujemy:

 • Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti, z 7 letnią GWARANCJĄ, w której zapewniamy:
  • serwis powierzchni tj. usuwanie graffiti i innych zabrudzeń, przy użyciu gorącej wody pod ciśnieniem,
  • trwałość i skuteczność powłoki ochronnej przez minimum 7 lat,
  • paro-przepuszczalność – “oddychanie” powierzchni,
  • odwracalność zabiegu – możliwość usunięcia zabezpieczenia,
 • Usuwanie graffiti z materiałów NIEzabezpieczonych.

Charakterystyka technologii firmy AGS – Anti Graffiti System

Producentem technologii AGS jest szwedzka firma TrionTensid AB z Uppsali. Środki AGS produkowane są od 1983 r. Otrzymały certyfikat jakości ISO 9001:2000 i środowiskowy ISO 14001. Na przestrzeni wielu lat stosowania, ulegają ciągłym udoskonaleniom, aby sprostać wyzwaniom jakie stawiają uliczni “artyści”. W ten sposób powstał system kilkunastu środków, które umożliwiają skuteczne usuwanie graffiti wykonywanego różnymi farbami i markerami, z każdego typu materiału. Wśród nich są preparaty do usuwania graffiti z powierzchni NIEzabezpieczonych oraz służące do zabezpieczania powierzchni przed graffiti, co umożliwia jego usuwanie za pomocą czystej, gorącej wody pod ciśnieniem. Wszystkie otrzymały niezbędne dokumenty aprobacyjne, w tym: Atesty PZH, Aprobatę ITB, pozytywne opinie. Spełniają rygorystyczne normy ochrony środowiska, dopuszczone śa do stosowania na terenie Polski.

Co gwarantujemy?

 • Ekologiczne środki pozwalające usunąć graffiti z powierzchni niezabezpieczonych
 • Sprzęt wysokiej klasy
 • Przeszkolonych specjalistów

Czy wiesz, że..

Teoria rozbitych okien to koncepcja zakładająca, że brak reakcji na łamanie mniej ważnych norm społecznych, sprzyja wzrostowi przestępczości i łamaniu innych norm na zasadzie zaraźliwości…

Niezbędnym i konstytutywnym elementem w walce chuligaństwem jest więc nieustanny monitoring i niezwłoczność reagowania na wszelkie nieprawidłowości i zniszczenia.

Galeria