Powłoki specjalistyczne chemoodporne

Firma Bres- Bud przez wiele lat z dużym powodzeniem świadczy specjalistyczne usługi antykorozyjne oraz wykonuje zabezpieczenia chemoodporne na obszarze całej Polski.

Ochrona tac, zbiorników, silosów, cystern oraz innych obiektów narażonych na czynniki chemiczne to jedna z najważniejszych działalności naszej firmy.

Posiadamy wszelkie niezbędne środki ochrony indywidualnej jak i zbiorowej, które pozwalają nam na bezpieczną pracę przy zabezpieczeniach chemoodpornych.

Czy wiesz, że…

Mycie i czyszczenie zbiorników po kwasach (szczególnie po kwasie azotowym) przedstawia poważne niebezpieczeństwo zatrucia i poparzenia.

Należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

  • przed przystąpieniem do pracy zbiornik całkowicie opróżnić,
  • zbiornik dokładnie przewietrzyć przez przedmuchiwanie powietrzem wprowadzanym od dołu zbiornika (ponieważ gazy pozostające w zbiorniku są cięższe od powietrza), po czym od dołu zobojętnić resztę kwasu za pomocą sody. Roztwór ten pozostawić w zbiorniku przez kilka godzin.

Nie wolno czyścić zbiornika pojedynczemu robotnikowi. Gdy pracownik zmuszony jest wejść do środka musi być zabezpieczony linką, a drugi koniec linki powinien trzymać stojący na zewnątrz pracownik. To on w razie potrzeby udzieli natychmiastowej pomocy w razie omdlenia lub zasłabnięcia pracującego

Galeria