Odśnieżanie dachów

W okresie zimowym mamy do dyspozycji ponad 100 wyszkolonych pracowników na terenie całego śląska, wyposażonych w niezbędny sprzęt zabezpieczający i markowe łopaty do odśnieżania. Zatrudniamy również grupę wykwalifikowanych koordynatorów posiadających niezbędne doświadczenie przy pracach związanych z odśnieżaniem oraz zdolności do zarządzania dużą grupą osób. Posiadamy dobrze zorganizowany system komunikacji z pracownikami każdego szczebla, co umożliwia bieżący monitoring wszystkich prac wykonywanych na obiekcie w okresie zimowym.

Każda grupa przed wejściem na dach zostaje przeszkolona z zasad pracy, a także oznaczone zostają strefy zrzutu oraz strefy bezpieczeństwa. Mamy opracowane i sprawdzone procedury odśnieżania połaci dachowych polegające na dostarczaniu śniegu podwójnymi łopatami do wyznaczonych i oznaczonych stref zrzutu. Pracownicy pracujący w strefach zrzutu zabezpieczeni są linami, co gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanej akcji odśnieżania.

Czy wiesz że…

Konstrukcje dachowe są tak projektowane, aby bez ryzyka powstania zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa użytkowników mogły przenosić między innymi obciążenie śniegiem. Jednakże każdy dach ma swój udźwig, więc na właścicielach i zarządcach ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Warto dodać, że zawsze łatwiej jest usunąć świeży śnieg niż taki, który zalega od wielu dni.