Kominy przemysłowe

Kominy przemysłowe są to obiekty zaliczane do budowli wysokich o specjalnym przeznaczeniu. Służą do odprowadzania spalin lub innych gazów powstających np. podczas procesów grzewczych w zakładach przemysłowych  do wyższych warstw atmosfery.
Kominy przemysłowe ze względu na rodzaj użytego budulca dzielą się na: kominy żelbetowe, kominy z tworzyw sztucznych, stalowe i ceramiczne.
Główne zastosowanie kominów wiąże się przede wszystkim z powszechnie występującym procesem przemiany termodynamicznej, zwłaszcza z fazą spalania węgla, gazu lub oleju opałowego w paleniskach kotłów lub pieców w przemysłowych, którym należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza i gazów. Kominy tego typu nazywa się dymowymi lub spalinowym odprowadzają one gazy ciepłe lub gorące. Występuje również inny rodzaj kominów, które służą do jak najwyższego wyniesienia  szkodliwych gazów oraz oparów zanieczyszczonego powietrza. Są to kominy wentylacyjne. W przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym wykorzystuje się kominy do odprowadzania gazów zrzutowych, tzn. oprócz wyprowadzania gazów odpadowych lub nadmiaru gazów produkcyjnych w wyższe warstwy atmosfery, spełniają one rolę neutralizatora tych gazów w przez spalenie u wierzchołka komina niektórych ich składników.

Świadczone usługi:

   • remonty wykładziny wewnętrznej, ceramicznej lub betonowej,
   • naprawa uszkodzeń płaszcza żelbetonowego lub ceramicznego
   • zabezpieczenie strukturalne i izolacyjne betonu
   • naprawa instalacji odgromowych i oświetleniowych
   • naprawa, wymiana urządzeń na kominie: galerie, poręcze, drabiny, obręcze
   • malowanie antykorozyjne i przeszkodowe.
   • prefabrykacja i montaż kominów
   • wymiana skorodowanych elementów trzonu;
   • wymiana i konserwacja lin odciągowych
   • wymiana izolacji termicznej
   • zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych komina powłokami odpornymi na działanie spalin
   • uszczelnienie połączeń kołnierzowych
   • malowanie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni komina i jego elementów
   • naprawa, wymiana urządzeń: instalacji oświetleniowej i odgromowej.
Czy wiesz, że…
Ciąg w kominie jest to różnica ciśnień barometrycznych między gorącymi gazami spalinowymi wewnątrz komina a chłodniejszym powietrzem w zewnętrznej atmosferze.

Galeria