Hale magazynowe

W ostatnich latach stalowe hale magazynowe zdominowały budownictwo przemysłowe i stały się ikoną konstrukcji stalowych.

Dzięki właściwościom stali możliwe jest kształtowanie dowolnego układu przestrzennego konstrukcji, co zapewnia szeroką gamę zastosowań dla tego typu budowli.

Typowa hala stalowa to budowla parterowa, jedno- lub wielonawowa, pozbawiona przegród wewnętrznych w obu kierunkach.

Kształt i wielkość obiektu podyktowane są jego przeznaczeniem.

 

Świadczone usługi:

   • ekspertyzy, oceny stanu technicznego,
   • remonty, renowacje i modernizacje,
   • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
   • prace demontażowe i wyburzeniowe,
   • odśnieżanie dachów.