Nasze realizacje

2020.11.04 –

Remont pomieszczeń na I piętrze budynku w Bazie Paliw nr 14 w Strzemieszycach

2020.11.04 – 2020-12-17

Remont instalacji C.O. w budynku administracyjno-usługowym w Jastrzębiu-Zdroju

2020.09.28 –

Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku przy ul. Wajdy w Katowicach

2020.08.17 – 2020-09-16

Wykonanie prac rozbiórkowych w pomieszczeniach po przedszkolu, w budynku przy ul. Wajdy w Katowicach

2020.05.26 – 2020.08.26

Wykonanie modernizacji bunkra szczelinowego układu rozładunku węgla w ZWB EC2

2020.06.01 – 2020.07.31

Konserwacja podpór rurociągu gazowego w Oddziale Moszczenica

2020.04.29 – 2020.06.08

Renowacja powłoki antykorozyjnej belek wciągników w Oddziale Pniówek

2020.03.09 – 2020.04.20

Remont pokrycia oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 14 w Strzemieszycach

2020.06.01 – 2020.07.24

Konserwacja konstrukcji nawęglania w oddziale Pniówek

2019.11.28- 2019.12.23

Wykonanie remontu wiaty na osady znajdującej się na Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach

2019.10.31- 2020.05.04

Modernizacja chłodni wentylatorowej CW1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdyni

2019.10.08- 2019.10.30

Remont kanału kablowego w Oddziale Zofiówka

2019.09.09- 2019.11.22

Wykonanie modernizacji chłodni wentylatorowej BC35 w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy

2019.09.06- 2019.09.26

Montaż daszków przeciwdeszczowych nad oknami pomieszczeń AKPiA w ramach zadania “Remont obiektów budowlanych bloku parowego i kotłów wodnych w Oddziale Zofiówka”

2019.07.17 – 2019.10.30

Roboty mostowe w zakresie budowy drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich

2019.06.26 – 2020.06.22

Wykonanie trzech zbiorników retencyjnych wraz z ogrodzeniem w ramach zadania pn.: “Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”

2019.06.13 – 2019.10.30

Remont obiektów budowlanych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Zofiówka – remont kanału kablowego

2019.06.13 – 2019.10.18

Remont obiektów budowlanych w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Zofiówka – remont sit i murka oporowego na zbiornikach zapasowych wody chłodzącej oraz wykonanie dodatkowego połączenia między zbiornikami

2019.04.23 – 2019.07.05

Wykonanie balustrad mostowych wraz z montażem

2019.04.23 – 2019.07.05

Wykonanie prac antykorozyjnych zwałowarki na terenie EC Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju

2019.04.15 – 2019.05.15

Wykonanie remontu chłodni kominowej nr 10 na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie

2019.03.01 – 2019.03.31

Wykonanie częściowego remontu lokalu mieszkalnego w Czeladzi

2019.02.22 – 2019.03.04

Wykonanie wykładzin adhezyjnych zsypów węgla w Fortum Zabrze

2019.02- 2019.02

Wymiana blach trapezowych na chłodni wentylatorowej znajdującej się na terenie JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń

2019.02.01- 2019.03.07

Wykonanie remontu chłodni wentylatorowej nr II i VII znajdujących się na terenie JSW KOKS S.A.

2019.01 – 2019.01

Odśnieżanie hali ZNT Dąbrowa Górnicza

2018.11 – 2019.04

Wykonanie prac budowlanych na linii kolejowej nr 140

2018.10.24 – 2019.03.31

Remont kanałów rewizyjnych w hali wachlarzowej punktu napraw pojazdów kolejowych w Dąbrowie Górniczej

2018.10 – 2019.11

Malowanie konstrukcji dachowej budynku ciepłowni i nawęglania w Oddziale Pniówek

2018.10 – 2019.01

Roboty brukarskie, rozbiórkowe oraz ziemne w ramach zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w dzielnicy Sosnowiec-Bór

2018.10 – 2018.10

Miejscowe naprawy pokrycia dachowego mostów oraz zaślepienie otworów wentylacyjnych w ścianie budynku 4 etapu chłodnictwa

2018.10 – 2018.10

Remont pomostu nawęglania 03 Oddział Moszczenica

2018.10 – 2018.10

Remont pomostu nawęglania 03 Oddział Moszczenica

2018.08 – 2018.09

Wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z ogrodzeniem z wyłączeniem robót ziemnych

2018.06 – 2018.09

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu pn.: “Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu –
Etap III”

2018.06 – 2018.06

Wykonanie prac dodatkowych przy budowie mostu w km 9,600 w Jaworznie

2018.04 – 2018.05

Wykonanie zabezpieczenia wirnika i korpusu spalin

2018.03 – 2018.04

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i antyerozyjnego zbiornika węgla w zakładzie: Energetyka Cieszyńska

2018.02 – 2018.11

Wykonanie obiektu mostowego w ramach zadania pn.: Prace na linii kolejowej nr 156 Bukowno-Jaworzno Szczakowa realizowane w ramach projektu pn. “Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”

2017.07 – 2018.09

Roboty budowlane na odcinku Grybów-Kamionka Wielka, realizowane w ramach projektu pn. “Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów-Muszyna”

2017.08 – 2018.11

Rewitalizacja linii kolejowej nr 151 na odcinku Bierawa-Nędza i Racibórz-Krzyżanowice.

2017.04 – 2017.11

Realizacja zadania pod nazwą “Modernizacja pomieszczenia magazynowego części zamiennych i złomu metali kolorowych” na terenie Zakładu Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej.

2017.04 – 2017.08

Wykonanie robót murowych w ramach budowy Zespołu Mieszkalno-Usługowego w Jaworznie.

2017.05 – 2017.06

Wykonanie prac budowlanych w domu jednorodzinnym w Katowicach polegających na kompleksowej przebudowie tarasu, pracach tynkarskich oraz wykonaniu wylewek.

2017.05 – 2017.06

Wykonanie montażu zraszalnika w zakładzie Elektrownia Schwarze Pumpe.

2017.04 – 2017.06

Kompleksowy remont salonu i kuchni u klienta indywidualnego w Dąbrowie Górniczej.

2017.03 – 2017.06

Prace remontowo-budowlane w ramach inwestycji: “Modernizacja stacji Libiąż na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice”

2017.05 – 2017.05

Prace budowlano-montażowe na terenie Elektrowni Rybnik.

2017.04.05 – 2017.05.25

Prace budowlano-montażowe na terenie Elektrowni Rybnik.

2017.03.20 – 2017.06.25

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej na terenie Huty Ferrostal Łabędy.

2017.03.20 – 2017.04.21

Kompleksowy remont łazienki w Dąbrowie Górniczej.

2017.03.02 – 2017.02.12

Wykonanie zabezpieczenia powłokowego wentylatora spalin kompozytami polimerowymi Belzona.

2017.01. 

Odtworzenie izolacji w budynku CHOW.

2016.09. – 2016.12

Remont przepustów oraz kładki w ramach “Modernizacji stacji Libiąż na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice”

2016.07. – 2016.08

Przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej budowy obejmującej obiekty zewnętrzne wraz z wytyczeniem fundamentów pod zewnętrzny kolektor wody demi, rurociąg solanki oraz fundamenty pod trasy kablowe na terenie Zakładu Wytwarzania Nowa.

2016.07

Czyszczenie chłodni wentylatorowej 3-celkowej wraz ze zbiornikami wody technologicznej w Krotoszynie.

2016.06

Renowacja dawkowników solanki.

2016.05-06

Prace remontowe na terenie Huty Sedzimira w Krakowie.

2016.05 – 2016.08

Wykonanie remontu akcelatora nr 4 w Zakładzie Wytwarzania NOWA W Dąbrowie Górniczej.

2016.06 – 2016.10

Modernizacja instalacji CO w obiekcie TS (nastawnie i pomieszczenia socjalne).

2016.04 – 2016.06

Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej dla zadania pt. Modernizacja Chemicznej Oczyszczalni Wody w Zakładzie Wytwarzania  Nowa.

2016.02 – 2016.03

Prace betoniarskie  na Elektrowni Kozienice.

2016.02 

Aplikacja powłoki kompozytowej na powierzchni pod przenośnikiem członowo stalowym.

2015.05 – 2016.12

Modernizacja budynku CHOW w Dąbrowie Górniczej. Zlecenie obejmuje wykonanie kompleksowych robót ogólnobudowlanych dla zadania związanego z modernizacją Chemicznej Oczyszczalni Wody w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej – etap II.

2015.12.01 – 2015.12.17

Wykonanie instalacji WOD-KAN w ramach inwestycji pn. “Modernizacja Chemicznej Oczyszczalni Wody CHOW – Etap II w Zakładzie Wytwarzania Nowa.

2015.11.27 – 2015.12.18

Wykonanie robót tynkarskich i malarskich w budynku pod zbiornikiem retencyjnym sorbentu realizowanym w ramach inwestycji pod nazwą Budowa Kogeneracyjnego Bloku Fluidalnego na terenie EC Zofiówka w Jastrzębiu Zdrój.

2015.10.12 – 2015.12.15

Prace polegające na klejeniu i klipsowaniu elementów zraszalnika i eliminatora w ramach Budowy Bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice.

2015.07 – 2015.08

Naprawa stropu nawęglania na inwestycji pod nazwą Budowa Kogeneracyjnego Bloku Fluidalnego na terenie EC Zofiówka w Jastrzębiu Zdrój.

2015.06 – 2015.10

Remont zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i elementów stalowych na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

2015.05 – 2015.07

Remont silosa wapna nr 2 – przegląd zgrabiacza w ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej.

2014.10

Zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktu w ciągu ul. Żołnierskiej w Olsztynie.

2014.09

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego obiektu mostowego nad rzeką Czarną w miejscowości Czarna Struga.

2014.02 – 2014.07

Antykorozja mostów i wiaduktów – Międzyrzecz-Skwierzyna
Prace polegały na zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonowych przy budowie obiektu mostowego MS13 i MS14 na kontrakcie: “Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku Gorzów Wielkopolski – Międzyrzecz, odc. 1 i 3″.

2014.06

Remont chłodni w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

2014.04 – 2014.06

Remont silosa wapna nr 1 – przegląd zgrabiacza w ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej.

2013.08 – 2014.09

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych i wiaduktach w ramach kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1).

2013.09 – 2013.10

Wykonanie pokrycia dachowego budynku hali produkcyjnej w Toszku zgodnie z technologią sikaplan-u.

2013.10

Remont elewacji SDH Klimczok w Bielsku-Białej.

2013.08

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz renowacja konstrukcji podpór suwnicy bramowej w Tychach

2013.02

Pełnienie funkcji dozoru podczas wykonywania przeglądu technicznego komina żelbetowego.

2013.01 – 2013.02

Wykonanie izolacji i pokrycia blachą aluminiową zbiorników na terenie Rafinerii Trzebinia.

2012.12 – 2013.02

Hydrodynamiczne czyszczenie dachu zbiornika wraz z wymianą uchwytów mocujących kraty wema na podestach komunikacyjnych na terenie Rafinerii Trzebinia.

2012.07 – 2012.11

Wykonanie antykorozji zewnętrznej 7 zbiorników na terenie Rafinerii Trzebinia.

2012.02 – 2012.04

Wykonanie prac antykorozyjnych na wiadukcie w Sosnowcu, nad drogą S86.

2012.01 – 2012.02

Wykonanie antykorozji leja węglowego, montaż blach stalowych (konstrukcji stalowej) poprzez spawanie oraz naprawa żelbetu.
Referencje

Partnerzy