Chłodnie kominowe i wentylatorowe

Chłodnie kominowe i wentylatorowe należą do grupy specjalnych konstrukcji przemysłowych. Są one jednymi z największych obiektów występujących w budownictwie.

Chłodnia kominowa to urządzenie służące do schładzania wody w zakładach przemysłowych oraz energetycznych, które nie mają innej możliwości obniżenia temperatury wody.

Z kolei chłodnie wentylatorowe są najbardziej wydajnymi, posiadającymi największą sprawność urządzeniami do chłodzenia wody obiegowej dla instalacji technologicznych i przemysłowych oraz klimatyzacyjnych. W porównaniu do innych systemów stanowią one energooszczędne i niezawodne, a przy tym ekologiczne źródło chłodu.

Świadczone usługi:

   • montaż wodorozdziału,
   • modernizacja urządzeń wewnętrznych: zraszalnika, wodorozdziału, eliminatora unosu, aparatów rozpryskowych,
   • zabezpieczenia antykorozyjne,
   • malowanie renowacyjne,
   • zabezpieczenia chemoodporne,
   • wylewanie tac,
   • remont uszkodzeń płaszcza chłodni od wewnątrz i zewnątrz,
   • wymiana konstrukcji stalowych,
   • remont / naprawa konstrukcji żelbetowej chłodni: słupów, belek, płyty stropowej itp.
   • wymiana drabin, barier ochronnych i schodni,
   • remont oraz uszczelnienie dylatacji misy chłodni,
   • wymiana ścian osłonowych i wiatrowych.
 Czy wiesz, że…
Zdarza się, że chłodnie kominowe i wydostająca się z nich para wodna mylnie wskazywane są jako główne źródło skażenia środowiska.
Zasada działania chłodni kominowej – w pigułce:

 • Woda przeznaczona do ochłodzenia jest pompowana na szczyt zraszalnika i tam rozdeszczowana. Opadając oddaje ciepło do powietrza przepływającego od dołu do góry. Ruch powietrza wymuszony jest przez ciąg kominowy powstający w kominie nadbudowanym nad zraszalnikiem.
 • Ochłodzona woda zbiera się w basenie zbiorczym na dnie chłodni, skąd zasysana jest przez pompy obiegowe. Woda krąży w systemie zamkniętym stanowiąc czynnik chłodzący skraplacze.
 • Dzięki dużej wysokości chłodni kominowych i podgrzewaniu powietrza w ich wnętrzu powstaje efekt kominowy, wymuszający przepływ powietrza od dołu do góry chłodni bez zastosowania wentylatorów.

Galeria